Zašto na logorovanje

Saznajte više o logorovanju – što je to, što tamo radimo, koja je razlika između logorovanja i običnog ljetnog dječjeg kampa, tko sve može ići na logorovanje?

Za roditelje...

Naši odgovori na često postavljana pitanja – zašto na logorovanje, kako spremiti dijete na logorovanje, što očekivati, naše preporuke, informacije i sl.

Uvjeti putovanja...

Spremate se na putovanje s Odredom izviđača "Plavi pingvin"... pročitajte koji su naši uvjeti putovanja, načini plaćanja, mogućnosti otkaza putovanja i sl.

Uvjeti putovanja s Odredom...

1. Potvrda rezervacije

Vašu rezervaciju potvrdit ćemo nakon što primimo vašu prijavu (online ili pisanu) te predujam, kako je navedeno u tekstu Prijave, koji ulazi u konačnu cijenu putovanja. Uplatom predujma prihvaćate ove Uvjete putovanja. Otkazom putovanja predujam se ne vraća.

Za maloljetnu osobu rezervaciju potvrđuje roditelj ili staratelj.

2. Otkaz putovanja

Ukoliko želite otkazati putovanje molimo da nas o tome odmah obavijestite kako ne bi i dalje držali vašu rezervaciju.

U slučaju otkaza putovanja zadržavamo uplaćeni iznos u visini koja ovisi o vremenu otkazivanja putovanja i to na sljedeći način:

  • do 15 dana prije polaska – gubite samo predujam
  • 14 do 8 dana prije polaska – 50 % cijene aranžmana
  • 7 do 1 dana prije polaska – 75 % cijene aranžmana
  • na dan ili nakon polaska – 100 % cijene aranžmana

Za dan otkaza putovanja uzima se dan kada smo od vas primili obavijest o otkazu putovanja.

U slučaju da putovanje otkažete zbog izvanrednih vanjskih okolnosti koje niste mogli predvidjeti u vrijeme prijave, odnosno otkloniti ili izbjeći, ukoliko donesete odgovarajuću potvrdu, zadržavamo pravo na naknadu samo stvarno nastalih troškova koji su nastali u vrijeme otkaza putovanja.

3. Otkaz putovanja od naše strane

Putovanje možemo otkazati zbog više sile ili nedovoljnog broja putnika prije putovanja ili nakon što je putovanje počelo.

Ukoliko je putovanje otkazano prije polaska tada imate pravo na povrat kompletnog uplaćenog iznosa.

Ukoliko smo prisiljeni otkazati putovanje nakon što je ono već počelo zaračunat ćemo samo do tada nastale troškove.

4.a Vaša odgovornost – rezervacija

Osoba navedena prilikom prijave odgovorna je za točnost svih podataka navedenih u prijavi te za plaćanje iznosa putovanja.

Molimo da u prijavi navedete sve okolnosti koje na bilo koji način mogu utjecati na vaše dijete na putovanju – posebne prehrambene navike, bolesti (zajedno s mogućim lijekovima koje mora uzimati) – te nas upozorite na sve probleme u ponašanju koje možemo imati s vašim djetetom na putovanju.

4.b Vaša odgovornost – nekompatibilnost

Zadržavamo pravo odbiti bilo koju prijavu ili isključiti bilo koje dijete, prije ili za vrijeme trajanja putovanja, ukoliko zaključimo da je ponašanje djeteta razorno, opasno, neugodno ili neuskladivo te negativno utječe na opće zadovoljstvo ostalih sudionika putovanja.

Sve troškove zbog ovakvog postupanja ćemo naplatiti.

5. Plaćanja

Uplata kompletnog iznosa mora biti izvršena prije nego dijete krene s nama na put.

6. Prijevoz u vlastitom aranžmanu

Ukoliko prijevoz na aktivnost organizirate u vlastitom aranžmanu (jer dijete dovodite direktno s mora ili sl.) tada molimo da nas o tome obavijestite bar 7 dana prije puta. Vlastiti prijevoz ne umanjuje cijenu putovanja.

7. Osobne stvari

Sve osobne stvari vašeg djeteta su vaša briga, osim ukoliko se ne dokaže da su gubitak ili oštećenje nastali našim propustom. Ukoliko išta nedostaje kad se vaše dijete vrati s puta molimo da nas odmah obavijestite o tome kako bi stvar mogli potražiti.

Skupe i vrijedne stvari kao što su nakit, mp3 sviraći, mobilni telefoni, elektronske igrice, luksuzna odjeća ili obuča i sl. ne bi smjeli nositi na putovanje, jer nisu potrebne te su neprikladne na izviđačkim aktivnostima.

8. Plivačko znanje

Sva djeca će proći test plivanja kako bi ustanovili njihovo plivačko znanje te sigurnost u vodi. Na neplivaće nam možete i sami ukazati.

9. Aktivnosti u okolici

Sve naše višednevne aktivnosti sadrže izlete, šetnje te posjete zanimljivostima izvan mjesta gdje smo smješteni (logorski teren, dom, hotel...). Na takve aktivnosti djeca uvijek idu u pratnji voditelja te su pod stalnim nadzorom.

10. Program

Program višednevnih aktivnosti, premda unaprijed pripremljen, djeca saznaju tek neposredno na aktivnostima. Sva djeca sudjeluju u izvršavanju programa. Pripremljeni program se mijenja u slučaju nepredviđenih okolnosti kao što je kišno vrijeme ili sl., a takve aktivnosti također imamo već unaprijed pripremljene.

11. Nemar

Odgovorni smo za povrede, gubitak ili štetu samo ukoliko je dokazano da je prouzroćena našim nemarom. Ne prihvaćamo odgovornost za događaje koji su se dogodili izvan naše kontrole kao što su loše vrijeme, štrajkovi, rat i sl. te za povrede, gubitak ili štetu koja je nastala kad smo koristili usluge treće strane (prijevoznici, ugostitelji i sl.).

12. Nadoknada

Ukoliko se ipak dogodi da vaše dijete doživi neke probleme ili teškoće dok je s nama na putovanju molimo da o tome odmah obavijestite voditelja aktivnosti koji će u suradnji s vama pokušati riješiti problem. Samo u slučaju da je voditelj aktivnosti bio obaviješten možemo razgovarati o eventualnoj naknadi.

13. Fotografije

Sve fotografije na našim stranicama te tiskanim materijalima vlasništvo su Odreda izviđača "Plavi pingvin" te se ne smiju kopirati ili koristiti bez prethodnog dogovora s voditeljima Odreda.

Molimo da nas obavijestite ukoliko ne želite da fotografiramo vaše dijete na aktivnostima. Fotografije snimljene na aktivnosti možemo iskoristiti na našim materijalima te na web stranici.